Hallinto

LNM toimintaa ohjataan johtoryhmän ja lajijaostojen avulla. Näiden kokoonpanot tarkastetaan vuosittain. Valinta suoritetaan äänestyksellä, lajijaostot syksyllä, ennen seuran vuosikokousta ja johtokunta vuosikokouksessa. Jokainen täysi-ikäinen LNM:n jäsen voi asettua ehdokkaaksi LNM johtokuntaan ja/tai lajijaostoon.


Johtokunta

LNM toimintaa luotsaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi edustaja jokaisesta lajijaostosta. Myös lajijaostoon kuulumaton voi kuulua johtokuntaan. Johtokunnan kokoonpano on 8 henkilöä + puheenjohtaja. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Lajijaosto

Jokaisen urheilulajin toiminnasta päättää lajijaosto.  Lajijaostoon kuuluu jaoston puheenjohtaja (joka edustaa lajijaostoa johtokunnassa) ja rahastonhoitaja sekä tarvittava määrä muita jäseniä (lajijaoston koko on yleensä 3-9 henkilöä). Lajijaostoilla on omat tilit, eli tietylle urheilulajille talkoilla ja tapahtumilla kerätyt rahat ohjautuvat aina ko. lajin tarpeisiin. 

Jäsenistö

Itse toiminnan mahdollistaa laaja ja aktiivinen jäsenistö, joka toimii johtokunnan ja jaostojen mukana talkoilemassa tapahtumissa ja kisoissa ja tietenkin osallistuu tapahtumiin ja/tai kisoihin. Talkoot perustuvat meillä vapaaehtoisuuteen. Jäsen ei ole eri asemassa, vaikka ei osallistuisi talkoisiin.  Joukkueet ja ryhmät kuuluvat jäsenistöön.

Päätökset

Lajia koskevista päätöksistä vastaa lajijaosto, joka voi jakaa päätösvastuuta myös jaostoon kuulumattomille, nimetyille Limingan Niittomiesten jäsenille (esim. joukkueen/ryhmän johtajille). Kaikissa päätöksissä pitää noudattaa johtokunnan ja lajijaoston tekemiä linjauksia.